بست های خالی | وزارت دفاع ملی

وزارت و یا اداره : دفاع ملی. موقعیت : کابل. بخش : ریاست تدارکات. بست : دو بست( 4 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی تسهیلات قراردادهای مرکزی

تماس با تامین کنندهWhatsApp

مرکز پژوهشها - قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

همه بست های خالی | وزارت دفاع ملی

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی. لایحه وظایحف. عنوان وظیف :عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی وزارت :دفاع ملی موقعیت : کابل بخش :ریحاست تدارکات ) 4 ( : بست )1تعداد : ( گزارشدهی ب :آمر تدارکات ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

نشرات | وزارت دفاع ملی

هفته نامه دفاع، شماره 8 و 9 سال 1398. پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۰:۴۶ ... وزارت دفاع ملی ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

صفحه اصلی | وزارت دفاع ملی

اطلاعیه وزارت دفاع ملی. قرار است وزارت دفاع ملی، ۴۰ تن از فارغان پوهنتون های ملکی را به اکادمی نظامی کشور هندوستان برای ۱۸ ماه تحت شرایط ذیل اعزام کند: ۱_ بین ۱۹ الی ۲۴ سال عمر داشته باشند. ۲_به ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

همه داوطلبی ها | وزارت دفاع ملی

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی. تهیه وتدارک (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400. دارای نمبرتشخیصیه: MOD-1400-G-R0072-22706 ریاست تدارکات وزارت ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp